Úraz 2018-12-19T09:59:40+00:00

Úraz
jednoduše

Úraz
jednoduše

Jak lze pojistit úraz ?

FLEXI má 2 varianty pojištění úrazu :

  1. D08 – doba léčení je alespoň 8 dnů pokud je doba léčení dle oceňovacích tabulek alespoň 8 dnů, vyplatí FLEXI pojistné plnění za každý den léčení úrazu od prvního dne, včetně sobot, nedělí a svátků, a to maximálně za 365 dnů.
  1. D029 – doba léčení alespoň 29 dnů
    pokud je doba léčení dle oceňovacích tabulek alespoň 29 dnů, vyplatí FLEXI pojistné plnění za každý den léčení úrazu od prvního dne, včetně sobot, nedělí a svátků, a to maximálně za 365 dnů.

Obě varianty pojištění je možné sjednat s progresí, dle které vyplácí FLEXI plnění následovně:

  • od 85. dne léčení úrazu vyplácíme dvojnásobek sjednané částky
  • od 183. dne léčení úrazu vyplácíme trojnásobek sjednané částky

Proč si pojistit úraz ?

Stanovená pojistná částka na den by vám měla zajistit prostředky na úhradu plnohodnotné nebo nadstandartní léčby úrazu, náklady na léčbu se mnohdy prodraží.

Nečekané situace si nevybíráte, ty se objeví většinou ve chvíli, kdy s nimi opravdu nepočítáte.

Nemusíte být v pracovní neschopnosti a přesto vám pojistné plnění bude vyplaceno.

Jaké bude plnění?

Plní se dle Oceňovacích tabulek platných ke vzniku pojistné události úrazu dle Speciálních pojistných podmínek.

Dojde-li k úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 či 29 dnů, vyplatíme plnění za každý den doloženého léčení úrazu do maxima stanoveného pro daný úraz oceňovacími tabulkami.

Maximální doba plnění je 365 dní za jednu pojistnou událost. Platí pro dospělé i děti.

Pojistná částka má zajistit prostředky na úhradu plnohodnotné/nadstandardní léčby úrazu.

Pojistné plnění při sjednání varianty s progresí

Příklady maximálního plnění z denního odškodného – pojistná částka 300 kč/den
Máte více úrazů najednou?

FLEXI plní také POLYTRAUMATA  – mnohačetná poranění jedním úrazem

Dojde-li při jednom úrazu minimálně ke třem poraněním, z nichž každé je v tabulkách denního odškodného ohodnoceno hodnotou plnění 29 dnů a více, vyplatíme součet doložené doby léčení pro dvě nejzávažnější poranění. Maximálně však celkovou dobu léčení v součtu dle Oceňovacích tabulek.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz