Nejčastější dotazy

/Nejčastější dotazy
Nejčastější dotazy 2019-01-04T18:29:30+00:00

Nemusíte hlásit hned. Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za tři roky. Promlčecí lhůta na pojistné plnění počíná běžet za jeden rok od vzniku pojistné události.

Vždy se spojte s námi ZDE ať jste připraveni mít veškeré doklady, které jsou nezbytné k nahlášení. Urychlíme tak šetření pojistné události a vy budete mít brzy své peníze.

Podrobný popis jak nahlásit úraz naleznete ZDE.

Ve své smlouvě máte sjednanou částku za každý den léčení úrazu. Vyplaceno vám bude dle Oceňovacích tabulek Pojišťovny České spořitelnya.s. a na základě doložených lékařských zpráv. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno.

Oceňovací tabulky úrazu – tzv. Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu naleznete ZDE.

Oceňovací tabulky plnění za trvalé následky úrazu ZDE.

Podrobný popis jak nahlásit pracovní neschopnost naleznete ZDE.

U FLEXI nejsou oceňovací tabulky na nemoc. Pojišťovna České spořitelny a.s. vám zaplatí dle potvrzení lékaře a veškerých doložených lékařských zpráv za skutečnou dobu léčby vašeho onemocnění. Potřebné dokumenty k nahlášení pracovní neschopnosti naleznete ZDE.

Těžší úrazy vám mohou zanechat trvalé následky.Výši trvalých následků ohodnocuje lékař nebo odpovědný pracovník Pojišťovny České spořitelny, a.s. Jsou rozděleny na lehké, střední a těžší. Oceňovací tabulky plnění za trvalé následky úrazu ZDE.

Pokud jste OSVČ, máte ve smlouvě sjednáno riziko pracovní neschopnosti, můžete zažádat po MĚSÍCI léčení o zálohu z pojistného plnění nebo po skončení pracovní neschopnosti o vyplacení pojistného plnění za dobu léčení v pracovní neschopnosti. Dokumenty, které jsou potřebné k nahlášení naleznete ZDE.

Pokyny k nahlášení úmrtí najdete ZDE.

FLEXI plní za tzv. polytraumata – mnohačetná poranění, sdružená poranění.

V případě vzniku poranění nejméně tří částí těla současně jedním úrazem, z nichž každé z nastalých poranění je v Oceňovacích tabulkách denního odškodného pod příslušným kódem ohodnoceno max. hodnotou 29 dní a více, stanovuje se vyplacení celkové maximální výši pojistného plnění jako součet dvou nejvyšších maximálních hodnot plnění denního odškodného.

Ohledně placení pojistného na FLEXI se informujte ZDE.

ANO, pracovní úrazy a nemoci z povolání FLEXI plní.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz