Hospitalizace 2018-12-27T14:18:26+00:00

Hospitalizace
jednoduše

Hospitalizace
jednoduše

Jak lze pojistit hospitalizaci?

  1. Hospitalizace z důvodu úrazu a nemoci.
  2. Hospitalizace z důvodu úrazu.

Lze pojistit s odlišnými pojistnými částkami.

Jaké bude plnění?

V případě hospitalizace dospělého pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci (dle sjednané varianty) s alespoň jedním přenocováním vyplatí FLEXI sjednané pojistné plnění od prvního dne hospitalizace za každý započatý den, max. za 730 dnů. U dětí max. za 365 dnů dle Speciálních pojistných podmínek.

Není nutné dodávat hlášenku vyplněnou lékařem, stačí doložit propouštěcí zprávu.

Ve výplatě pojistného plnění pokračujeme i po skončení pojištění uplynutím sjednané doby trvání pojištění.

Proč pojistit hospitalizaci?

Pokryje vám náklady spojené s pobytem v nemocnici, nahradí ušlý příjem.

FLEXI plní i za těhotenské komplikace a porod bez omezení počtu dnů plnění.

Plní se také za pobyt v lázních, sanatoriích, rehabilitačních centrech, léčebnách, pokud pobyt bezprostředně navazuje na hospitalizaci a je nezbytný pro další léčení. Maximální počet dnů plnění za následné léčení je 14 dnů.

FLEXI plní i za preventivní léčebné zákroky z důvodu genetických předpokladů rakoviny (nárok vzniká nejdříve po dvou letech od počátku pojištění).

Nově plní FLEXI také za hospitalizaci dítěte z důvodu poporodních komplikací
(z pojištění hospitalizace matky, i v případě, kdy matka není s dítětem hospitalizována). Maximálně za 30 dní hospitalizace dítěte, které nepřetržitě navazují na porod.

FLEXI také plní za hospitalizaci z důvodu organických duševních poruch (F00 – F09).

Čekací doba na hospitalizacinemoc  je 2 měsíce ode dne počátku tohoto pojištění ve smlouvě.

Podrobnosti ve Speciálních pojistných podmínkách.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz