Invalidita 2018-12-19T09:55:41+00:00

Invalidita
jednoduše

Invalidita
jednoduše

Jak lze pojistit invalidita?

Lze sjednat pro všechny stupně invalidity – 3.,2.,1. stupeň a na různé pojistné částky.

Na jedné smlouvě je možné sjednat konstantní a klesající pojistnou částku zároveň. Jejich výše může být rozdílná.
Pojištění je možné sjednat pro případ úrazu a nemoci zároveň, nebo pouze pro případ úrazu.

Lze také sjednat lineárně nebo anuitně klesající pojistnou částku a individuální konec pojištění v určitém věku.

Čekací doba – pojistné plnění bude vyplaceno, pokud k uznání invalidity  3. stupně nebo přiznání příspěvku na péči nebo uznání invalidity 2. stupně dojde v důsledku onemocnění nejdříve po jednom roce od počátku tohoto pojištění V případě pojištění invalidity 1. stupně nejdříve po dvou letech od počátku tohoto pojištění.

Podrobnosti ve Speciálních pojistných podmínkách.

Proč si pojistit invaliditu?

FLEXI vám pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup) a nahradí absolutní výpadek dlouhodobého příjmu.
Pro výplatu celé sjednané pojistné částky stačí prvotní uznání příslušného stupně invalidity nebo uznání 2. a vyššího stupně závislosti na dlouhodobé péči.

FLEXI plní i za invaliditu 3. Stupně nebo dlouhodobé péče  z důvodu F diagnózy – poruchy duševní a poruchy chování (diagnózy F00-F99).
U všech stupňů se plní za organické duševní poruchy (F00 – F09).

V případě invalidity 3. stupně či závislosti na dlouhodobé péči následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě vyplatí FLEXI dvojnásobek sjednané pojistné částky platné ke dni vzniku úrazu (max. 1 mil. Kč na víc).

Jaké bude plnění?

Nárok na pojistné plnění vzniká, jestliže k uznání invalidity nebo alespoň II. stupně závislosti dojde nejdříve 1 rok od počátku pojištění pro invaliditu 3. a 2. stupně a 2 roky od počátku pojištění pro invaliditu 1. stupně. Pokud je invalidita způsobená úrazem, plní se ihned po uznání příslušného stupně invalidity.

Při výplatě pojistného plnění automaticky zaniká pojištění uznaného stupně invalidity a nižších sjednaných stupňů. Vyšší sjednané stupně zůstávají zachovány. V případě dalšího snížení pracovní schopnosti a uznání vyššího stupně vyplatí FLEXI celou pojistnou částku sjednanou pro daný stupeň (dalších 100 % PČ).

Procenta poklesu pracovní schopnosti

Na co klientovi přispěje stát

Na co klientovi přispěje zdravotní pojišťovna

Náklady na bezbariérový život

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz