Pracovní neschopnost 2018-12-19T10:08:53+00:00

Pracovní
neschopnost
jednoduše

Pracovní
neschopnost
jednoduše

Jak lze pojistit pracovní neschopnost?

  1. Pracovní neschopnost – nemoc
  2. Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost – nemoc
lze nastavit výplatu pojistného plnění následně od 15., 29. nebo 57. dne léčení.

Pro každou variantu lze sjednat jinou pojistnou částku. Můžete si zvolit jednu nebo více variant zároveň. Lze sjednat individuální konec pojištění, stejný pro všechny varianty.

Čekací doba na pracovní neschopnostnemoc
je 2 měsíce ode dne počátku tohoto pojištění ve smlouvě. Kryje i nemoci z povolání.

Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti
lze sjednat pouze k Pracovní neschopnosti – nemoc .

Maximální počet dní plnění je 548 dnů. Kryje i pracovní úrazy.

Více dle Speciálních pojistných podmínek.

Proč si pojistit pracovní neschopnost?

Dorovnává vám rodinný rozpočet v době pracovní neschopnosti, kdy jsou vaše příjmy výrazně nižší.

Lze sjednat pro zaměstnance a OSVČ – plátce i neplátce dobrovolného nemocenského pojištění. Také pro osoby vykonávající práci na základě dohody o pracovní činnosti.

Do 650 Kč/den včetně nemusíte dokládat výši příjmu.

Jaké bude plnění?

V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci vám FLEXI vyplatí sjednanou pojistnou částku dle sjednané varianty následně od 15., 29. nebo 57. dne do ukončení pracovní neschopnosti dle Speciálních pojistných podmínek.

Maximální počet dní plnění je 548 dnů za každou variantu v rámci jedné diagnózy.

Výplata pojistného plnění není omezena oceňovacími tabulkami.

Plnění vyplácí FLEXI dle skutečné délky léčení v pracovní neschopnosti.

Ve výplatě pojistného plnění pokračujeme i po skončení pojištění uplynutím sjednané doby (ne však po ukončení smlouvy z jiných důvodů).

Varianta od 15., 29. a 57. dne současně, pojistná částka 400 Kč/den

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz