Vážné nemoci a úrazy 2018-12-27T12:46:26+00:00

Vážné nemoci
a úrazy
jednoduše

Vážné nemoci
a úrazy
jednoduše

Jak lze pojistit vážné nemoci a úrazy?

infarkt myokardu, rakovina (nádorová onemocnění), totální ledvinové selhání a cévní mozková příhoda

infarkt myokardu, rakovina (nádorová onemocnění), totální ledvinové selhání, cévní mozková příhoda, významné poškození mozku způsobené úrazem, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, nitrolební (intrakraniální) nádor, slepota, hluchota, ztráta řeči, paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, kóma, demence včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonova nemoc, operace věnčitých (koronárních) tepen z důvodu ischemické choroby srdeční, náhrada jedné nebo více srdečních chlopní umělou chlopní, primární kardiomyopatie, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, systémový lupus erythematodes, Crohnova choroba, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva s nutností totální parenterální umělé výživy, klíšťová meningoencefalitida, Lymeská nemoc, meningitida, encefalitida, aplastická anémie, Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, těžké popáleniny, onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost, systémová sklerodermie, primární plicní arteriální hypertenze, embolie plicní tepny vyžadující chirurgickou embolektomii, operace plicní tepny

Na jedné smlouvě je možné sjednat konstantní a klesající pojistnou částku zároveň. Jejich výše může být rozdílná.
Lze také sjednat lineárně nebo anuitně klesající pojistnou částku a individuální konec pojištění v určitém věku.

Čekací doba je 3 měsíce ode dne počátku tohoto pojištění ve smlouvě.

Můžete si sjednat PŘIPOJIŠTĚNÍ NA NOVOTVARY IN SITU
(ohraničený zhoubný nádor, který se dá ve většině případů z těla odstranit chirurgickou cestou).

Pojistná částka činí 30% z pojistné částky sjednané pro pojištění vážných nemocí a úrazů (minimální možná pojistná částka pro připojištění je 10 000 Kč).

Podrobnosti ve Speciálních pojistných podmínkách.

Proč si pojistit vážné nemoci a úrazy?

Získáte finanční prostředky na úhradu zdravotních pomůcek, doplatků na léky, pečovatelku apod.

Máte možnost žádat o pojistné plnění už 30 dnů od potvrzení diagnózy.

Nerozlišujeme, zda vznikla diagnóza na základě nemoci či úrazu.

Jaké bude plnění?

FLEXI vyplatí pojistné plnění až 3x 100% sjednané částky za nesouvisející diagnózy.

Po splnění podmínek pro danou diagnózu vážné nemoci nebo úrazu vyplatíme sjednanou pojistnou částku v plné výši. Za nesouvisející diagnózy vyplatíme pojistné plnění až 3x 100% sjednané částky. Diagnózy řadíme do 6 skupin dle Speciálních pojistných podmínek. Z dalšího plnění je vyloučena ta skupina, do které spadá diagnóza, za kterou jsme již vyplatili pojistné plnění.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám.

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz