Pavel má zlomený prst. Co by měl dělat dál?

//Pavel má zlomený prst. Co by měl dělat dál?

Pavel má zlomený prst. Co by měl dělat dál?

Neuplyne den, kdybychom s našimi klienty neřešili úrazy, které je postihnou. Například Pavel se nám ozval, že si doma zlomil malíček na noze, když zakopnul a narazil nohou do rohu skříně.

Jakmile se zraněním dorazil na pohotovost, kontaktoval nás a po vyšetření zaslal lékařskou zprávu (Pavel využil Messenger, ale je možné to udělat i přes e-mail či WhatsApp). Podle údajů, uvedených ve zprávě jsme Pavlovi sdělili předpokládanou výši pojistného plnění podle oceňovacích tabulek.

Doporučili jsme mu, aby se držel rad lékaře a pokud vyrazí na kontrolu, aby nám opět zaslal lékařskou zprávu. S Pavlem jsme byli stále v kontaktu a naštěstí se jeho zranění zahojilo dobře, bez sebemenších komplikací.

Celé léčení trvalo měsíc a Pavlovi bylo umožněno pracovat z domova, takže nemusel na nemocenskou. Jakmile byl úplně zdravý, nahlásili jsme za něj pojistnou událost. Vše proběhlo on-line, sám Pavel nemusel nikam chodit či dokonce vyplňovat formuláře a nechávat si je potvrdit od ošetřujícího lékaře. To všechno jsme udělali za něj. Jediné, co bylo třeba, byly všechny lékařské zprávy z doby léčení. Samozřejmě jsme si s Pavlem upřesnili několik detailů, nezbytných pro vyřízení celé záležitosti. Jednalo se především o číslo bankovního účtu pro vyplacení pojistného plnění, či jméno praktického lékaře.

Velmi záhy po nahlášení pojistné události zaslala Kooperativa Pavlovi email, kde mu oznámila, že přijala jeho případ ke zpracování. Během jednoho týdne měl své peníze na účtu, dohromady se jednalo o částku 8400 Kč. Přesně podle tabulek, jak jsme mu oznámili již poté, co nám oznámil svůj úraz.

Pavel má totiž denní odškodné nastaveno na 300 Kč/den, a podle oceňovacích tabulek mu pojišťovna proplatila maximální počet 28 dní. Samozřejmě ho o výsledku informovala pomocí SMS zprávy a emailu.

Pavel si díky komunikaci s námi uvědomil, že kdyby si zlomil nohu a byl na nemocenské, z Flexi by nic nedostal. Neměl totiž ve smlouvě sjednané pojištění pro případ pracovní neschopnosti, jelikož před čtyřmi lety, kdy smlouvu sjednával, nepovažoval toto riziko za příliš naléhavé.

Názor ale změnil, a proto jsme si po několika dnech dali osobní setkání a do smlouvy toto riziko dodatečně doplnili.

2019-03-06T21:33:08+00:00 Blog|