Hospitalizace 2018-12-17T17:30:30+00:00

Elektronicky s
vámi hospitalizaci
nahlásíme!

Elektronicky s
vámi hospitalizaci
nahlásíme!

Úraz

Pracovní neschopnost

Trvalé následky

Hospitalizace

Vážné nemoci a úrazy

Invalidita

Úmrtí

Nahlásit ONLINE

Jak nahlásit hospitalizaci?

Co k tomu potřebujete?

1. Kopii propouštěcí zprávy z nemocnice.
2. Jméno, příjmení vašeho praktického lékaře.
3. Číslo účtu, na který chcete zaslat pojistné plnění.
4. Hlásíte-li jako zákonný zástupce dítěte
kopii rodného listu dítěte, popřípadě s vámi provedeme identifikaci dle OP.

Víte, že…

Plněno můžete mít maximálně až 730 dní hospitalizace? U dětí maximálně až 365 dní.

FLEXI plní až 14 dní za pobyt v lázních, sanatoriích, rehab. centrech, léčebnách
pokud pobyt navazuje bezprostředně na hospitalizaci a je nezbytný pro další léčení.

Nevyznáte se? Nevadí, poradíme vám!

Nevyznáte se? Nevadí, poradíme vám!

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz