Invalidita 2018-12-19T13:42:20+00:00

Elektronicky s
vámi invaliditu
nahlásíme!

Elektronicky s
vámi invaliditu
nahlásíme!

Úraz

Pracovní neschopnost

Trvalé následky

Hospitalizace

Vážné nemoci a úrazy

Invalidita

Úmrtí

Nahlásit ONLINE

Jak nahlásit invaliditu?

Co k tomu potřebujete?

1. Vyplněný formulář lékařem PRO INVALIDITU.
2. Veškeré kopie lékařských zpráv z celého průběhu léčení.
3. “Posudek o invaliditě”
i pokud vám nebyl přiznán invalidní důchod, ale byl jste uznán invalidním.
4. Kopie ROZHODNUTÍ o přiznání příspěvku na DLOUHODOBOU PÉČI.
5. Jméno, příjmení vašeho praktického lékaře.
6. Číslo účtu, na který chcete zaslat pojistné plnění.

Víte, že…

Toto pojištění lze sjednat pro všechny stupně invalidity, každý stupeň na různé pojistné částky.

FLEXI plní pojistné plnění u 3. stupně i za F diagnózy – poruchy duševní a poruchy chování.
U všech stupňů plníme za organické duševní poruchy (F00 – F09).

Nevyznáte se? Nevadí, poradíme vám!

Nevyznáte se? Nevadí, poradíme vám!

Zastavte se u nás na kávu

Máte jakékoliv doplňující dotazy? Nejste si jistí nastavením, vašich pojistných smluv? Nevíte za co platíte, nebo kolik vlastně dostanete, když se něco stane? Sjednejte si s námi schůzku a my s vámi vše rádi probereme.

Rádi odpovíme na váš dotaz